OBSŁUGA TECHNICZNA OBIEKTÓW

Od początku swojego istnienia, tj. od roku 1990 firma zajmuje się specjalistyczną obsługą eksploatacyjną, konserwacją, remontami urządzeń w następujących obiektach:

 • oczyszczalnie ścieków sanitarnych i zaolejonych,
 • hydroforni, stacji uzdatniania wody, ujęć wody,
 • kotłowni c.o. na paliwo stałe, ciekłe i gazowe.

Zakres oferowanych usług obejmuje:

 • całodobową obsługę przez kwalifikowanych pracowników,
 • wypełnianie wszystkich postanowień zawartych w instrukcjach obsługi dla poszczególnych obiektów,
 • odbiór ścieków sanitarnych i wód zaolejonych od dostawców, odpowiedzialność za jakość zrzucanych
 • oczyszczonych odcieków ściekowych,
 • konserwacja i remonty wszystkich obiektów i urządzeń.

Od dłuższego zajmujemy się obsługą omawianych obiektów będących własnością:

 • Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu,
 • Terminal Promowy w Świnoujściu,
 • "SPOŁEM" PSS w Świnoujściu,
 • PKP S.A.

Jesteśmy firmą w pełni przygotowaną technicznie, mającą wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu eksploatacji wymienianych wyżej obiektów.

Zapraszamy do współpracy.

TOP